leverer

stykkgods
lystbat
for

Båtdåp - 15.11.14

With Marine 17.10.14 Sulesund 1200x800

Lørdag 15.11.14 ble "With Marine" døpt og offisielt overlevert til Egil Ulvan Rederi i Trondheim.

Les mer …